Đá Mài CBN ( Dạng Tô )
Đăng ngày 07-04-2016 Lúc 04:59'- 1980 Lượt xem

Đá Mài Thép ( dạng chén , dạng tô )
D125x32x32x10x5