Đá Mài CBN ( dạng tô ) 125 , 150
Đăng ngày 07-04-2016 Lúc 01:56'- 1043 Lượt xem

Đá Mài Hợp Kim ( dạng tô , dạng chén )
CBN - 125x32x16x5 - 150x32x25.4x16x5